El. tacheometro kolimacinės paklaidos skaičiuoklė

F1

HA ° ' "
VA ° ' "

F2

HA ° ' "
VA ° ' "

H col: "

V col: "

Geodeziniais prietaisais atliekami įvairaus tipo matavimai, kurie turi būti tikslūs. Kokybiškiems matavimams atlikti prietaisas turi būti tinkamai paruoštas. Optiniai geodeziniai prietaisai dažniausiai tikrinami pagal keturias pagrindines sąlygas. Viena svarbiausių yra: žiūrono vizavimo ašis turi būti statmena jo horizontaliajai sukimosi ašiai.

Šis sąlyga tikrinama taip:

  1. Prietaisas statomas ir tiksliai gulsčiuojamas;
  2. Vizuojama į pasirinktą ryškų tašką;
  3. Atskaitomas horizontalusis kampas a1;
  4. Prietaiso žiūronas verčiamas per zenitą ir vėl vizuojama į tą patį tašką, taip gaunama a2 atskaita.

Teoriškai turėtų būti: skirtumas a2 – (a1 ± 180°) vadinamas dviguba kolimacijos paklaida ir žymimas 2c. Kolimacijos paklaidos įtaka krypties atskaitai limbe didėja, didėjant polinkio kampui.

Vertikaliojo kampo atskaita skaičiuojama nuo horizonto iki pasirinkto taško. Svarbu, kad žiūronui esant horizontaliojo padėtyje atskaita vertikaliajame limbe būtų lygi 0. Dažnai nepavyksta gauti būtent tokios tikslios reikšmės, todėl vertikaliojo limbo atskaita tokioje padėtyje vadinama nulio vieta. Kuo pastovesnė nulio vieta, tuo teisingesni matavimai.

H ir V kampo atskaitymo sistemos schema